Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυνόη – Διπλωματική Εργασία
«Σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές και η συμβολή τους στη νοηματοδότηση του έργου: το Ελληνικό παράδειγμα»

ΠΜΣ «Φωτογραφία: Έρευνα & Μεθοδολογία»,

Σεπτέμβριος 2023

Πολυνόη - logo panepisthmio dytikhs attikhs.jpg  501x267 q85 crop subsampling 2 upscale 300x160

Κατασκευασμένο με WordPress